Κοσμάς Πολίτης, Εκδόσεις Α. Καραβία

Στου Χατζηφράγκου - τα σαραντάχρονα μιας χαμένης πολιτείας