Αγγελική Βαρελά, εκδ. ΠΑΤΑΚΗ

Με το χαμόγελο στα χείλη. Χρονικό πολέμου 1940-1944